طراحی وب - جمعه ها - جلسه دوم
1397/5/26 148

تمرین ها: از هر یک از مطالب گفته شده در تمرینات خود استفاده کنید، حدود 3 ساعت با بخش Inspect مرورگر خود کار کنید و حالت های مختلف را تست نمایید.

zip
     
    40
     
    77.00 KB